FIBC / Big Bag rūpnieciskai lietošanai

FIBC / Big Bag rūpnieciskai lietošanai ir piemērots saturam ar masu līdz 2000 kg.

FIBC / Big Bag rūpnieciskai lietošanai ir pārbaudīti neatkarīgās testēšanas iestādēs saskaņā ar NEN-EN1898 un atbilst visaugstākajām starptautiskajām kvalitātes prasībām.

Bīstamu vielu pārvadāšanai un glabāšanai NNZ piegādā FIBC, kas ir apstiprināti saskaņā ar ANO klasifikāciju. Tas, kurš no FIBC / Big-Bag ir piemērots lietošanai, ir atkarīgs no iepakojamā produkta bīstamības klasifikācijas. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu tehnisko konsultāciju.