Ilgtspējība

NNZ ir multinacionāls uzņēmums. Tā darbinieki izstrādā iepakojuma risinājumus saviem klientiem lauksaimniecības nozarē. Kopš 1922. gada mūsu panākumu pamatā ir noturīgas sadarbības veidošana ar mūsu darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. Lai to kopīgi izjustu un veicinātu, mēs lielāko uzmanību pievēršam ilgtspējīgas platformas radīšanai.

Vispasaules tīkls NNZ ir sociāli atbildīga un uz tirgu orientēta sabiedrība ar tiešo mērķi radīt iepakojuma risinājumus saviem klientiem, izmantojot vispasaules tīkluaugļu un dārzeņu, kā arī industriālajā sektorā. Tas arvien izpaužas mūsu ieguvumā no šā darba – iepakojuma tīklā!

„Uzsvars uz vietējo” NNZ sadarbojas ar starptautisku uzņēmumu tīklu vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē – gan iepirkumu un pārdošanas jomā, gan arī produktu izstrādē un tirgu apgūšanā. Neņemot vērā NNZ starptautisko orientāciju, mūsu filozofija paliek nemainīga – „uzsvars uz vietējo”. Šīs filozofijas ietvaros centralizēti vadītās jomas nodrošina apstākļus, kuros dažādās NNZ struktūrvienības var sasniegt optimālus rezultātus pārdošanā, loģistikā, apkalpošanā un tiešajā mārketingā.

Ilglaicīga sadarbība NNZ ir darbojusies ilgtspējas virzienā kopš dibināšanas 1922. gadā. Sabiedrības tālaika galvenais produkts – džuta – tam ir lielisks piemērs, tomēr toreizējā personāla politika arī tika vērsta uz ilgstošu sadarbību starp NNZ, tās darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem.

Ilgtspējīgas platformas izveide.Lai izjustu un izvērstu to tālāk, NNZ pieeja balstās uz mūsu personāla politikas, iekšējās politikas, mūsu izstrādāto produktu un apgūto tirgu, kā arī mūsu saskarsmes ar sadarbības partneriem un vidi organizēšanu ilgtspējīgā veidā. Mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmuma nākotnes vārdā ļoti svarīgi nepārtraukti attīstīt iepakojuma inovācijas un koncentrēties uz kvalitātes un attiecīgo vides aizsardzības normu, kas izvirzītas svaigu augļu un dārzeņu, un citu pārtikas produktu iepakošanai, izpildi. 

 NNZ –Jūsu partneris iepakojuma risinājumu jomā kopš 1922. gada!