SDG 9

ANO mērķi NNZ: 9. IAM

Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas

Inovācijai un tehnoloģiskajam progresam ir būtiska nozīme.

 

Inovācijai un tehnoloģiskajam progresam ir būtiska nozīme, lai rastu ilgtspējīgus risinājumus gan ekonomikas, gan vides problēmām, piemēram, resursu un energoefektivitātes palielināšanai.

 

NNZ sniedz ieguldījumu 9.5. IAM: Uzlabot zinātnisko pētniecību, uzlabot visu valstu rūpniecības nozaru tehnoloģiskās spējas, veicināt inovācijas:

 

  • Ilgtspējība ir pilnībā integrēta inovācijas procesos, kuru rezultātā notiek ilgtspējīgas darbības (7. IAM) un ilgtspējīgi iepakojuma risinājumi (12. IAM);
  • Inovācijas projektus realizē, veidojot sadarbību ar klientiem, neapmierināto vajadzību pieeja;
  • Tirgus izpēti veic ar trešām personām un izplata publiskajā telpā, lai sekmētu mūsu rūpniecības nozaru attīstību;
  • Aktīva līdzdalība darba grupās, kas balstās uz ilgtspējību.

 

 

Mēs apzinām ilgtspējīgas iespējas un aprakstām reālās pasaules solījumus!
KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību