GVBF T4A NNZ 034 (1)

Kvalitātes pārvaldība

NNZ uzņēmuma politika

Kvalitātes ziņā NNZ tiecas kļūt par prioritāro partneri iepakojuma risinājumu jomā. Mēs nodrošinām produktu saskaņotību ar kvalitātes un pārtikas nekaitīguma principiem. Optimālā kvalitāte ir priekšnoteikums NNZ Grupas tirgus panākumiem. Viss uzņēmums spēj (ražot), uzglabāt un izplatīt rūpniecisko, lauksaimniecības un mazumtirdzniecības iepakojumu gan tiešai, gan netiešai saskarei ar pārtiku un sniegt visaugstākās iespējamās kvalitātes pakalpojumu.

 

“Mūsu izpratnē kvalitāte ir tad, kad pie mums atgriežas klients, nevis produkts.”

 

Lai to panāktu, mēs nepārtraukti uzlabojam uzņēmējdarbību, ražošanu, klientu apkalpošanu un ar kvalitāti saistītās sistēmas un procesus saskaņā ar visiem uzņēmuma darbībai piemērojamiem tiesību aktiem un visiem ar uzņēmuma darbību saistītiem juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem:

Mūsu kvalitātes sistēmas stiprina mūsu procesu un kvalitātes sistēmu nepārtrauktas uzlabošanas bāzi. Tās efektivitāti pārskata un apstiprina, izmantojot datus un faktos balstītus saistītus instrumentus.

 • Atbilstība GFSI un ISO9001
 • Koncentrēšanās uz sākotnēju izpildi
 • Sūdzību skaita samazināšana, izmantojot pamatcēloņu analīzi un korektīvus un preventīvus pasākumus

 

Mūsu organizatoriskās zināšanas, resursi, iespējas un produkti ļauj mums padarīt kvalitāti par konkurētspējas priekšrocību mums un mūsu klientiem.

 • Ar izglītības un apmācības palīdzību mēs nepārtraukti uzlabojam darbinieka prasmes
 • Mēs izglītojam visu personālu par uzņēmuma prasībām pieņemt higiēnas praksi un pienācīgi ievērot personīgo higiēnu
 • Mēs esam vienots uzņēmums NNZ, kas nozīmē, ka sadarbojamies visā pasaulē un piemērojam mūsu NNZ vērtības un kvalitātes standartus visā, ko darām
 • Izmantojot modernus tehniskos risinājumus, mēs nodrošinām mūsu Piegādātāju kvalitātes nodrošināšanas programmas efektīvu izpildi visā uzņēmumā.

 

Mēs koncentrējamies uz klientu vajadzību un vēlmju atzīšanu, izmantojot atklātu, godīgu saziņu, lai veidotu ilgtermiņa, uzticības pilnu partnerību. Mēs vēlamies strādāt ar apmierinātiem klientiem, tādēļ nodrošinām augstākos kvalitātes un pakalpojumu standartus.

 • Mēs piegādājam produktus, kas atbilst mūsu klientu specifikācijām, kā arī visām likumā noteiktām un normatīvām prasībām
 • Mēs gādājam, lai mūsu telpas būtu pielāgotas, apkoptas un darbotos tā, lai izvairītos no piesārņojuma, samazinātu vides pasliktināšanos un nodrošinātu efektīvu tīrīšanu.
 • Mēs lūdzam klientus sniegt atsauksmes par veiktspēju un apmierinātību
 • Mēs vienmēr veicam uzņēmējdarbību ētiski

Uzņēmuma NNZ Group vadība ir cieši apņēmusies ievērot kvalitātes vadības sistēmu procedūras un, vadot uzņēmumu, rāda piemēru, tādēļ mūsu komanda ir īpaši uzticīga visā pasaulē. Visu darbinieku uzdevums ir nepārtraukti uzlabot katru procesu, par kuru viņš vai viņa atbild

KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību