DSC0098

Izvēlēts ilgtspējīgs partneris darbiniekiem

Mūsu mērķis ir nodrošināt saviem cilvēkiem drošu un aizsargājošu darba vidi, nodrošinot nulle kaitējumu un drošu darba vidi, par prioritāti izvirzot talantu iesaistīšanu un veidojot daudzveidīgu NNZ kompānijas darba vidi.

Mēs apzināmies, ka rūpes par darba klimatu un cilvēkiem tajā ir obligāta uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Mūsu mērķis ir veidot tādu darba vidi, kurā mūsu darbinieki jūtas droši, iesaistīti un atbildīgi. Veidojot sadarbības ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, īstenojot sadarbības pasākumus un projektus, kas spēj iedvesmot un vienlaicīgi veicinot ieguvumus visām iesaistītajām pusē. Mūsu kredo: “Mēs esam kaislīgi cilvēki, kas atrod personīgu pieeju katram darbam, ievērojot darba plānu, par kuru esam vienojušies.”

 

Darba vietas veselība un drošība

  • Mēs veidojam drošības kultūru un darba vidi, kurā nebūtu traumu vai slimību, ko izraisījuši negadījumi darba vietā, novērtējot darba vietas veselības un drošības riskus. Nulles kaitējuma noteikšana darba vidē nenozīmē , ka varam novērst visus riskus, bet gan darīt visu iespējamo, lai analizētu incidentus, veiktu uzlabojumus un strādātu pie profilakses un uzlabojumiem.

 

Talantu vadība un iesaistīšana

  • Mūsu darbinieki ir prioritāte, lai nodrošinātu izcilu pieredzi mūsu klientiem, kas veicina gandarījumu un vairo savstarpēju uzticību un apņemšanos nākotnē. Tāpēc mēs par galveno izvirzām talantu iesaisti, lai sasniegtu augstu veiktspēju visā mūsu organizācijā. Lai veicinātu talantu pārvaldību, mēs regulāri veicam karjeras attīstības pārskatus saviem darbiniekiem. Iesaistītie darbinieki, visticamāk, pieliks pūles, cenšoties panākt organizācijas panākumus. Turklāt cenšoties nodrošināt, ka mūsu darbiniekam ir pozitīvs noskaņojums un ieinteresēti saskarties ar izaicinājumiem. Mēs izmantojam darbinieku aptaujas, lai noteiktu organizācijas veiktspēju, nodrošinot, ka visi darbinieki ir uzticīgi organizācijai un tās stratēģijai.

 

Daudzveidība, vienlīdzība un iesaistīšanās

  • Daudzveidība un darbinieka iekļaušana darba vidē ir nepieciešama, lai sasniegtu kopīgu mērķi. NNZ uzskata, ka patiesu ietekmi var radīt daudzveidība cilvēkos un dažādība tajos, mēs ticam, ka tas var radīt patiesu ietekmi. Šim nolūkam NNZ strādā pie programmas, lai pārvarētu barjeras, veicinātu iekšējo komunikāciju, kas veicinātu individuālo izpratni.

 

Kopienas iesaistīšanās

  • Sociālā atbildība mūsdienās ir daudzu uzņēmumu galvenā prioritāte, un brīvprātīgais darbs ir lielisks veids, kā to paveikt. Brīvprātīgā darba programmas sniedz labumu ne tikai kopienām, kurām tās kalpo, bet arī iesaistītajiem brīvprātīgajiem. Kad komandas pavada laiku brīvprātīgajam darbam kopā, tās var izveidot saiknes un veidot spēcīgas attiecības ar citiem kopienas locekļiem un kolēģiem, vienlaikus padarot kopienu par labāku vietu. Ar mūsu darbinieku iesaistīšanos sabiedrībā mēs cenšamies panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kas izpaužas darbībā, apvienojot zināšanas, prasmes, vērtības un motivāciju.

 

Attiecības un iesaistīšanās

  • Lai kļūtu par labāko izvēlēto partneri, NNZ veido komunikāciju ar saviem darbiniekiem par viņu vajadzībām un vēlmēm ikdienas darbā.

 

Ilgtspējība Ilgtspējība darbā ar klientiem Ilgtspējība piegādātājiem
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
Mēs esam noteikuši prioritārās jomas mūsu klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, pamatojoties uz mūsu novērtējumu. Tie ir saskaņoti ar ANO IAM un vēl vairāk saistīti ar mērķiem, kurus mēs cenšamies sasniegt līdz 2030. gadam
KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību