Sustainable development goals

Ilgtspēja UN SDG goals

Mēs apzinām ilgtspējas iespējas un iemiesojam reālās pasaules solījumus!

Mēs īstenojam Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un iekļaujam tos ikdienas darbībā.

 

Uzņēmumā NNZ ilgtspēja nozīmē ilgtermiņa attiecību uzturēšanu un veidošanu ar mūsu darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem. NNZ tic progresam gan cilvēkos, gan vidē. Mēs īstenojam Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un iekļaujam tos ikdienas darbībā.

 

Kopā mēs apzinājām IAM, kurus nepieciešams risināt stratēģiski, ņemot vērā mūsu pašu uzņēmumu raksturu un ārējo vidi. Pateicoties mūsu iepakošanas tehnoloģijām, mūsu cilvēkiem un sociālai atbildībai mūsu uzņēmējdarbības pamatā, mēs sniedzam ieguldījumu 5., 7., 8., 9. un 12. IAM ilgtspējības pīlāros.

  • IAM: panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm (5.5. mērķis);
  • IAM: nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu (7.2. mērķis);
  • IAM: veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem (8.8. mērķis);
  • IAM: veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas (9.5. mērķis);
  • IAM: nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus (12.5. mērķis).

Katrs no šiem nosacījumiem balstās uz mūsu uzticamo un ētisko pieeju.

 

Tieši šajā jomā mēs varam nodrošināt vislielāko vērtību, un tāpēc mēs aktīvi veicināsim uzņēmējdarbības iniciatīvas šajās konkrētajās jomās.

 

Len BASF
Mēs apzinām ilgtspējīgas iespējas un aprakstām reālās pasaules solījumus!
KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību