87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002

Inovācija

Pārdomā, izgudro no jauna, pārveido, izpēti un reciklē savu iepakojuma sortimentu

Innovation
Inovācija kā mūsu risinājumu neatņemama sastāvdaļa.

 

2021. gada “ES aprites ekonomikas rīcības plāns” atkārtoti uzsver mērķi līdz 2030. gadam padarīt visu iepakojumu atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu ekonomiski dzīvotspējīgā veidā. Šis plāns ir viens no galvenajiem Eiropas Zaļā kursa pamatelementiem, kurā ES nosaka pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku.

Pateicoties tam, ka esam neatkarīgs konsultants ar plašu sortimentu un unikālu #Rethink pieeju, mēs varam palīdzēt jums, lai jūsu sortiments kļūtu ilgtspējīgāks tagad un nākotnē.

Mūsu #Rethink pieeja sākas ar jūsu pašreizējo iepakojuma materiālu, iepakojuma stratēģijas un ilgtspējas mērķu novērtējumu. Mēs sniedzam faktus par dažādām iepakojuma iespējām: ietekme uz vidi, paredzamais glabāšanas laiks, izmaksas un ietekme uz tirgu. Izmantojot šos datus, jūs varat izvēlēties iepakojuma materiālus un dizainu, kas vislabāk atbilst jūsu ilgtspējīga iepakojuma stratēģijai.

 

Pēdas nospiedums jūsu materiālu izvēlēm
NNZ Lunenburg 2021 (114)
Pārdomāsim, izgudrosim no jauna, pārveidosim, izpētīsim un reciklēsim jūsu iepakojuma sortimentu.

Pārdomāsim iepakojumu

Ar iepakojumu saistītā izvēle tiešā veidā skar jūsu produkta un zīmola ilgtspējas ietekmi. Izprast jūsu iepakojuma bieži vien nemanāmo ietekmi var būt grūti. Kā izvēlēties pareizo iepakojuma risinājumu? Lai jūsu lēmums par iepakojuma materiāliem pamatotos uz faktiem, mēs piedāvājam pakalpojumu, kura ietvaros aprēķinām ietekmi uz vidi: oglekļa pēdu, enerģijas patēriņu un ūdens izmantošanu. Papildus vides pēdas aprēķinam savā #Rethink metodes vienādojumā mēs izmantojam reciklējamību, pārtikas atkritumus, ietekmi uz tirgu un materiālu izmaksas. Izmantojot šo #Rethink metodi, mēs varam palīdzēt jums izvēlēties iepakojuma materiālu un dizainu, kas vislabāk atbilst jūsu ilgtspējīga iepakojuma stratēģijai.

 

Mūsu #Rethink pieejas skaidrojums:

 

Iepakojuma izgudrošana no jauna

Šajā posmā mēs sākam pārplānot jūsu iepakojuma materiālus. Domājot nestandarti, mēs aplūkojam veidus, kā izmantot mazāk materiāla vai citu materiālu, paturot prātā tikai vienu — kā vēl labāk aizsargāt jūsu produktus un kā mēs varam saglabāt to svaigumu vēl ilgāk. Svarīgs solis pārtikas izšķērdēšanas pārvarēšanai. Mēs izstrādājam jaunus produktus un vienmēr tos apstiprinām ar stingru prototipēšanu un tirgus pārbaudi.

 

Piemērs: Bio Paper-Vento kompostējama papīra kategorija VFFS mašīnām

 

Iepakojuma pārveidošana

Pārveidojot iepakojuma komponentus, mēs arī meklējam veidus, kā uzlabot apstrādi un iespējamos automatizācijas risinājumus. Jūsu iepakojuma risinājumu pārveidošanas būtiska daļa ir arī prototipēšana un tirgus pārbaude.

 

Piemērs: Snap-Log slēgums tīkliņveida maisiem malkai

 

 

Piemērs: “Wicket” tīkliņveida maisi automātiskai sīpolu iepakošanai

 

Papildus šāda veida tīkliņveida maisu ieviešanai visā pasaulē, lai atbalstītu automatizāciju, mēs ieguldījām līdzekļus arī lāzera noteikšanas tehnikas izstrādē, kas ļauj veikt detalizētus, pielāgotus marķējumus tīkliņveida maisu “Wicket” augšdaļā. Aicinām sazināties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju!

 

 

Piemērs: Mega FIBC celtnieka soma

 

Iepakojuma izpēte

Uzņēmumā NNZ mēs izstrādājam produktus, paredzot tirgus tendences. Mēs nepārtraukti apkopojam viedokļus visās mūsu filiālēs un izveidojam īpašu “inovāciju kafejnīcu”, kurā darbinieki kopā ar labākajiem dizaina ekspertiem ģenerē idejas. Pašas labākās idejas kļūst par prototipiem. Tās mēs prezentējam savai klientu bāzei, lai izraisītu interesi par produktu. Mēs arī veicam kvantitatīvus un kvalitatīvus pētījumus, lai pārbaudītu produktus un apkopotu patērētāju viedokļus, kas palīdz pieņemt lēmumus.

 

NNZ tirgus pētījuma piemērs

 

NNZ izpēte: “Patērētāju mīksto augļu iepakojumu pirkšanas uzvedība” NNZ izpēte: “Patērētāju ābolu iepakojumu izvēle

Iepakojuma reciklēšana

Iepakojuma materiālu reciklēšana ir veiksmīgas aprites ekonomikas pamatā. Tādēļ mēs vienmēr cenšamies izpildīt četrus nosacījumus

  • Produktam jābūt izgatavotam no materiāla, kas ir savākts reciklēšanai, kuram ir tirgus vērtība un/vai to atbalsta likumdevēja programma;
  • Produkts jāšķiro un jāapkopo noteiktās kategorijās atbilstoši reciklēšanas plūsmām;
  • Produktu var pārstrādāt un pārgūt/reciklēt ar komerciāliem pārstrādes procesiem;
  • Reciklētais materiāls kļūst par izejvielu jaunu produktu ražošanā.

 

NNZ tīmekļsemināru piemēri 

 

Iepakojuma materiālu reciklēšana ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām. Mēs uzņēmumā NNZ veicinām kopīgu izpratni, rīkojot tīmekļseminārus kolēģiem, klientiem un piegādātājiem. Mēs aicinām nozares ekspertus sniegt ieguldījumu mūsu tīmekļsemināros, daloties ar jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām. Dalīsimies! 

NNZ tīmekļseminārs “Plastmasas iepakojuma reciklēšana” NNZ tīmekļseminārs “iepakojuma uz šķiedru bāzes reciklēšana” NNZ tīmekļseminārs “FIBC: rPET lietošana un tā ietekme uz pēdu”

 

Piemērs: NNZ projekts “Pārtikā lietoto plastmasas trauciņu reciklēšana”

 

NNZ sadarbojas ar uzņēmumu Filigrade jaunu tehnoloģiju ieviešanā, izmantojot izliektu reljefu uz PP un PET trauciņiem. Tas ļaus jau pavisam drīz reciklēt pārtikai izmantotos PP un PET trauciņus. Mūsu PET trauciņiem ir lielisks 96 %+ lasāmības rādītājs izmēģinājuma šķirošanas shēmās.

NNZ true coorperation
Aicinām sazināties ar mums, lai apspriestu savas iepakojuma vajadzības Kontaktinformācija
KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību