Potatoes 07020 Jute Bag NNZ

Materiālu vidiskās pēdas aprēķināšana

Mēs piedāvājam pakalpojumus, lai novērtētu dažādu iepakojuma risinājumu vidisko pēdu.

Innovation in packaging
Vidiskās pēdas aprēķins kā mūsu risinājumu neatņemama sastāvdaļa.

 

Ar iepakojumu saistītā izvēle tiešā veidā skar jūsu produkta un zīmola ilgtspējas ietekmi. Izprast jūsu iepakojuma bieži vien nemanāmo ietekmi var būt grūti. Kā izvēlēties pareizo iepakojuma risinājumu?

Lai jūsu lēmums par iepakojuma materiāliem pamatotos uz faktiem, mēs piedāvājam pakalpojumu, kura ietvaros aprēķinām ietekmi uz vidi: oglekļa pēdu, enerģijas patēriņu un ūdens izmantošanu.

Papildus vides pēdas aprēķinam savā #Rethink metodes vienādojumā mēs izmantojam reciklējamību, pārtikas atkritumus, ietekmi uz tirgu un materiālu izmaksas. Izmantojot šo #Rethink metodi, mēs varam palīdzēt jums izvēlēties iepakojuma materiālu un dizainu, kas vislabāk atbilst jūsu ilgtspējīga iepakojuma stratēģijai.

Inovācija Ilgtspēja
Innovation in packaging
Jūsu izvēlēto materiālu pēda Pieprasīt novērtējumu
KĀDĒĻ NNZ IEPAKOJUMU TĪKLS?
PĀRVEIDOŠANA

Ilgtspēja
Stratēģiskas vietas visā pasaulē
Celmlauži
Uzticami un ētiski

PATIESA SADARBĪBA

Ilgstoša partnerība
Kopīgs darbs
#Rethink inovācija
Pilna pakalpojumu klāsta loģistika

PIELĀGOTI RISINĀJUMI

Neatkarīga konsultācija
Viedokļi par inovāciju
Tuvas attiecības ar klientiem
Plašs sortiments

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem. Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu.

"*" norāda obligātos laukus

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem? Lasiet mūsu Paziņojumu par personas datu drošību